Zajęcia nauki pływania dla dzieci 2017/2018
czwartek, 14 Wrzesień 2017

Zapraszamy do Aquaparku na nową edycję zajęć nauki pływania dla dzieci. Zajęcia rozpoczynamy już od 2 października 2017 r.

Zapisy  prowadzone będą w sekretariacie Aquaparku w następujących terminach:
    20.09.2017 r. (środa) grupy POCZATKUJĄCE (od 9.00 -16.00)
    21.09.2017 r. (czwartek) grupy DOSKONALENIA (od 9.00 -16.00)

 W celu zapisania dziecka na zajęcia należy zgłosić się osobiście, wypełnić formularz zgłoszeniowy i oświadczenie dotyczące stanu zdrowia dziecka (druki dostępne również na stronie internetowej www.aquapark.suwalki.pl). W przypadku braku możliwości osobistego stawienia się rodziców/opiekunów prawnych zapisu może dokonać osoba trzecia po przedłożeniu wystawionego przez rodziców/opiekunów prawnych upoważnienia
do dokonywania w ich imieniu czynności formalno–prawnych przez wskazaną osobę (imię i nazwisko osoby upoważnionej, nr dokumentu tożsamości).

NIE MA MOŻLIWOŚCI DOKONYWANIA ZAPISÓW I REZERWACJI TELEFONICZNYCH!

 Zajęcia odbywać się będą w godzinach popołudniowych, tj. od 16.15 do 18.30 (czas trwania zajęć: 45 min. dla każdej grupy)

 Planowany podział grup:
 –  poniedziałki + środy:    2 grupy początkujące (dzieci od 7 lat)
                                       2 grupy doskonalenia pływania (dzieci od 7 lat

– wtorki + czwartki:         2 grupy początkujące (dzieci od 7 lat)
                                      3 grupy doskonalenia pływania (1 grupa- dzieci 6–8 lat – zajęcia dla dzieci z grup „Maluchów” z poprzedniego roku, 2 grupy dla dzieci pow. 8 lat

– piątki:                 3 grupy początkujące „MALUCHY” (dzieci w wieku min. 6 lat)

 Uwaga: przydział do poszczególnych grup będzie ustalany podczas zapisów. Dzieci do grup doskonalenia dobierane będą pod względem umiejętności i poziomu zaawansowania.

Maksymalna ilość uczestników w grupie:
•   15 osób (grupy nauki pływania dla dzieci powyżej 7 r.ż. oraz grupy doskonalenia pływania)
•   12 osób (grupy „MALUCHY”)

 Ilość miejsc jest niestety ograniczona, dlatego też decyduje kolejność zgłoszeń.

 Podczas zapisu należy obowiązkowo dokonać opłaty za zajęcia:
Zajęcia 2 x w tyg. (8 zaj./m-c) – 120 zł/m-c
              karnet na 2-m-ce      – 220 zł
              karnet na 3 m-ce      – 300 zł

Zajęcia 1 x w tyg. (gr. „Maluchy”, 4 zaj./m-c) – 70 zł/m-c
               karnet na 2-m-ce                         – 130 zł
               karnet na 3 m-ce                         – 180 zł

 Termin realizacji zajęć:    2.10.2017 r. – 31.05.2018 r.

Do pobrania : Formularz zgłoszeniowy

      Regulamin zajęć nauki pływania

 WARUNKI NA BASENIE
PARTNERZY SERWISU
MAPA STRONY
PROJEKT WSPIERAJĄ
Copyright © 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: R&P New Media